Icon TRANG CHÍNH

Icon  Tìm kiếm 

Icon  Mạng xã hội 

Icon youtube hanoideaf Icon facebook Icon Skype

 

 

Icon  Trực tuyến trên site 

000159319
  • 001
  • 001
  • 000
 
Ý kiến của Chi hội người Điếc Hà Nội

 

Nội dung chương trình, phương pháp và

kinh nghiệm giảng dạy NNKH tại

Chi hội người Điếc Hà Nội

1.Nội dung chương trình dạy:

 

Tên bài 1:  Cách chào, làm quen

Bài 2:  Chữ cái  và số tự nhiên

Bài 3: Gia đình

Bài 4: Đồ vật và đồ dùng gia đình

Bài 5: Hoa quả

Bài 6:Màu sắc

Bài 7:Tính từ và tính chất

Bài 8:Thực vật

Bài 9: Động vật

Bài 10: Thời tiết và khí hậu

Bài 11: Cảm xúc

Bài 12: Việc làm và học nghề

Bài 14: Lớp học

Bài 15: Thời gian

Bài 16: Bưu điện

Bài 17: Luật giao thông đường bộ

Bài 18:Thư viện và báo chí

Bài 19:Vệ sinh thân thể

Bài 20: Giáo dục giới tính

Bài 21: Bảo vệ sức khỏe sinh sản

Bài 22: Các món ăn Á và Âu

Bài 23:Đổi ngoại tệ và nội tệ

Bài 24: Du lịch

Bài 25 Tên các tỉnh, thành phố

Bài 26: các tên quốc gia trên thế giới

Bài 27:Di tích lịch sử

Bài 28: Ngày lễ hội

Bài 29:Thiết bị và đồ dùng văn phòng

Bài 30: Ăn uống giải khát

Bài 31: Đi chợ và siêu thị

Bài 32: Tai nạn và thiên tai

Bài  33:Thể dục Thể thao

Bài 34 :Y phục,

Bài 35: Văn nghệ

Bài 36: Tệ nạn xã hội

Bài 37: Hiện tượng thiên nhiên

Bài 38: Nhà ở

Bài 39: Mỹ thuật

Bài 40: Các môn học

Bài 41: Ôn lại hệ thống

 

Mỗi bài có 2 tiết tinh

Bài 1 tiết 1  dạy từ mới

Bài 1 tiết 2  kiểm tra và dạy thêm từ mới còn lại


Bài 2 tiết 1 kiểm tra bài cũ và giảng từ mới

Bài 2 tiết 2  kiểm tra bài cũ và giảng từ mới

 

Phương pháp dạy học

 

Khi mở lớp đầu tiên:

Bài 1: Cách chào và làm quen

Điểm danh

Ổn định lớp

Tự giới thiệu bản than

Các học viên tự giới thiệu

Thầy lên bảng bài 1

Viết các từ mới

Các từ mới:

Chào

Cám ơn

Thầy

Em

Có khỏe không?

Còn em?

Giới thiệu

 

Giáo viên làm động tác kí hiệu các từ vựng

Học viên học theo mẫu

Giáo viên giảng lại hai lần cho các học viên làm mẫu

Lần thứ ba cho học sinh thể hiện các kí hiệu đã học

 

Nội dung giảng bài 1

 

Chào em!

Chào thầy

Chào các em

Chào thầy , thầy có khỏe không?

Cám ơn! Tôi vẫn khỏe. còn em?

Cám ơn thầy, em vẫn khoe

 

Cho học viên làm kí hiệu

Nội dung làm kí hiệu:

Chào các bạn và tự giới thiệu mình

 

Giáo viên viết lên bảng” chào các bạn”

Giáo viên theo dõi từng học sinh xem học sinh làm kí hiệu có đúng không?

 

Giáo viên giảng bài về các hướng đi của bàn tay

Học sinh chăm chú nhin theo

Học sinh làm theo thầy và thể hiện động tác, Giáo viên kiểm tra và nắn lại cho đúng

 

Yêu cầu học sinh phải tập trung vào lời giảng của thầy. không được nói chuyện riêng

 

Thầy giảng từ mới bằng kí hiệu   học sinh ghi nhớ chép các động tác làm kí hiệu để dễ nhớ

Gọi học sinh lên bảng và thể hiện các kí hiệu đã học. nếu sai thì gọi học sinh khác lên thay sủa lại cho đúng

 

Chia lớp thành các nhóm , mỗi nhóm hai người để rèn luyện  với nhau về các từ đã học

 

Gọi học sinh làm tổng kết bài

 

Thầy cho bài tập về nhà

 

Dạy tiếp bài 1 tiết 2

Nội dung giảng dạy:  kiểm tra các từ đã học

Cho từng người học viên làm kí hiệu đã học

Thầy nhận xét  và cho điểm

Giảng từ mới trong bài 1

Phương pháp dạy giống như trên

 

Dạy  tiếp bài 1 tiết 3:

 

Ôn lại các từ bài 1 và cho các học sinh ôn bài đã học

 

Dạy bài 2:  Nội dung giảng bài

Chữ cái bằng ngón tay

Điểm danh

Ổn lớp

Kiểm tra bài cũ: gọi từng học viên làm bài kiểm tra

Sau đó giảng bài mới

 

Giáo viên viết lên bảng chữ cái sau đó làm động tác kí hiệu chữ cái 

 

Học viên làm theo mẫu.

Giáo viên bao quát và nắn lại kí hiệu mà học làm sai

Cho nghỉ giải lao 15 phút

Chia lớp thành các nhóm hai người tự rèn luyện các từ đã học

Đến cuối giờ cho học sinh lên bảng làm tổng kết bài đã học

Giáo viên viết bảng  bài tập về nhà

Lưu ý từng học viên yếu để cho buổi học tiếp theo

 

Kinh nghiệm:

 

Giáo viên phải bao quát các học viên vừa dạy vừa theo dõi các động kí hiệu.

Yêu cầu các học viên phải kiên trì và chăm chú lời giảng của thầy.

Vì xin nhập học. Đầu vào là số lượng đông khi đầu ra thì rất ít người thành đạt.

 

 

 

Ngày 6-10-2011

 

 

Người lập báo cáo

 

Vũ Thùy Linh

 

 

Đề xuất khung chương trình, nội dung và kế

hoạch xây dựng bài giảng của chương trình

thử nghiệm dạy NNKH trên truyền hình

 

 

Chuẩn bị cho công việc dạy NNKH trên truyền hình

Nền phong  màu xanh hoặc trắng thì mặc áo cổ áo sơ mi màu đen. Nếu nền màu đen thì mặc áo màu trắng thì rõ nét hơn.

Người  dạy NNKH trên truyền hình phải có ba quay phim. Có người diễn thuyết ngồi cạnh quay phim quay thứ nhất trực tiếp với người dạy. Quay phim thứ hai thì quay hướng vào bảng từ vựng và tranh ảnh minh họa, Máy quay phim thứ ba thì chỉ được quay khi có đàm thoại và có hai người đóng kịch

Nội dung bài 1” cách chào, làm quen”

Viết các từ là chào thì quay phim thứ nhất quay hướng người dạy xong thì tắt đồng thời bật máy quay phim thứ hai quay hướng về bảng từ vựng và các tranh ảnh minh họa tương ứng.

Yêu cầu phải đạt: người dạy không được đeo nhẫn vàng và đeo vòng chuyền, đồng hồ vì đó làm lóa mắt máy quay phim đang quay.

Khi có đàm thoại: thì phải có hai người đóng kịch thì phải thêm quay phim thứ ba đang quay hướng người thứ hai trong cuộc đàm thoại

Nội dung giảng dạy:  dạy 20 từ vựng mới

Kế hoạch xây dựng thiết kế bài giảng trên truyền hình vào tối thứ năm hàng tuần. mỗi buổi thiết kế ba bài giảng để  mỗi tuần có ba buổi dạy NNKH trên truyền hình. 2 người tham gia thiết kế bài giảng và có 3 giáo viên thay nhau theo lịch phân công.

Bắt đầu thiết kế bài giảng thử nghiệm trên truyền hình vào giữa tháng 10 năm nay. Tổ chức thiết kế bài giảng sẽ được tổ chức ở trụ sở văn phòng Chi hội người Điếc Hà Nội

Nội dung chương trinh dạy NNKH trên truyền hình

Tên bài 1:  Cách chào, làm quen

Bài 2:  Chữ cái  và số tự nhiên

Bài 3: Gia đình

Bài 4: Đồ vật và đồ dùng gia đình

Bài 5: Hoa quả

Bài 6:Màu sắc

Bài 7:Tính từ và tính chất

Bài 8:Thực vật

Bài 9: Động vật

Bài 10: Thời tiết và khí hậu

Bài 11: Cảm xúc

Bài 12: Việc làm và học nghề

Bài 14: Lớp học

Bài 15: Thời gian

Bài 16: Bưu điện

Bài 17: Luật giao thông đường bộ

Bài 18:Thư viện và báo chí

Bài 19:Vệ sinh thân thể

Bài 20: Giáo dục giới tính

Bài 21: Bảo vệ sức khỏe sinh sản

 

Bài 22: Các món ăn Á và Âu

Bài 23:Đổi ngoại tệ và nội tệ

Bài 24: Du lịch

Bài 25 Tên các tỉnh, thành phố

Bài 26: các tên quốc gia trên thế giới

Bài 27:Di tích lịch sử

Bài 28: Ngày lễ hội

Bài 29:Thiết bị và đồ dùng văn phòng

Bài 30: Ăn uống giải khát

Bài 31: Đi chợ và siêu thị

Bài 32: Tai nạn và thiên tai

Bài  33:Thể dục Thể thao

Bài 34 :Y phục,

Bài 35: Văn nghệ

Bài 36: Tệ nạn xã hội

Bài 37: Hiện tượng thiên nhiên

Bài 38: Nhà ở

Bài 39: Mỹ thuật

Bài 40: Các môn học

 

 

 

 

Phương pháp dạy NNKH trên truyền hình

Người dạy ngồi bàn có máy quay phim thứ nhât quay đối diện và có người diễn thuyết.

Diễn lại kí hiêu từ vựng mới hai lần rồi tắt máy quay phim thứ nhất sau đó bật máy quay phím thứ hai quay hướng vào bảng có danh mục từ vựng và chiếu vào các tranh ảnh minh họa

Khi có đàm thoại thì thêm máy quay phim thứ ba va người đóng kịch nữa

Thời gian dạy NNKH trên truyền hinh 30 phút

 

Ngày 6-10-2011

 

Lập báo cáo

 

Đỗ Hoàng Thái Anh

 

Phương án bổ sung bộ NNKH Việt Nam

giai đoạn 1

 

 

Miền bắc có 9 câu lạc bộ điếc: Hà Nội, Hải phòng, Hải dương, Hưng yên, Thái nguyên, Thái bình, Ninh bình, Thanh Hóa và Vĩnh phúc, và các nhóm người điếc các tỉnh khác như Nam định, Bắc ninh, Bắc giang, Nghệ an.

Miền trung : có Khánh hóa, Lâm Đông, Huế, Quảng nam, Đà nẵng

Miền nam: 3 clb điếc TPHCM, Đồng tháp, Cần thơ, Bình thuận

Như vậy có khối đông đảo người Điếc ở khắp cả nước Việt Nam. Điều đó rất thuận lợi cho công việc bổ sung NNKH Việt Nam. Nhưng do kinh phí cho việc đi lại và ăn ở khách sạn rất khó khăn, chưa có sự tài trợ của tổ chức tài trợ , Giải pháp tốt nhất là  chát videocam trực tuyến mà người điếc trên thế giới thường dùng nhất,  các phần mềm chát videocam  trực tuyến:  Yahoo, gmail, oovoo và camfrog nhưng tốt nhất , thông dụng nhất và nhiều người tham gia là phần mềm chát videocam là camfrog.com. Mọi người điếc dù bất kì ở đâu đều có thể chát videocam với nhau thông qua camfrog và khối nhiều người tham gia một lúc và rất thuận tiện cho cộng việc bổ sung NNKH Việt nam mà không cần đi lại gặp nhau theo định kỳ, có thể ở nhà có mạng internet và có máy videocam, không lo mất phí vé máy bay và khách sạn .

Để thuận tiện cho công việc bổ sung NNKH cần có kính phí:

1.     Mua hai loại bản quyền; bản quyền camfrog dành cho cá nhân là 80$, bản quyền room của camfrog dành cho người đứng đầu tổ chức các nhóm 100$.

Số người cần được cấp bản quyền camfrog là . 6 người ở Hà Nội, 6 người ở TPHCM, 3 người Hải phòng, 3 người ở Đà nẵng và mỗi tỉnh miền Bắc đều có 2 người như Thái nguyên, Hải dương, Hưng Yên, Vĩnh phúc, Nam định, Ninh Bình, Thái bình. Các tỉnh miền Trung: Huế, Quảng nam, Quảng ngãi. Các tỉnh miền Nam : Đồng Tháp, Bình thuận, Cần Thơ, Khánh hóa, Lâm Đông.

Tổng số là 48 người thì cần là 80$ x 48 người là 3840 $ và  1 room  dành cho người đứng đầu để điểu khiển các cộng việc bổ sung NNKH Việt Nam  là 100$ . tất cả số tiền là 3940$ để mua bản quyền camfrog

2.     Tính bồi dưỡng cho người đại diện nhóm người Điếc là 200.000 vnd cho 2 tiếng .

Số người tham gia là 48 x 200000 vnd là 9600000 vnd/ buổi

Sổ buổi trong mỗi tháng là 4 buổi là 9600000 x 4 buổi là 38400000 vnd

Cho cả năm là 38400000 x 12 tháng là 460800000 vnd

Tổ chức vào 19h đến 21h thứ tư hàng tuần rất thuận tiện cho mọi người tham gia và tận dụng thời gian nhàn rỗi của mọi người.

Các công việc bổ sung NNKH:

·        Lập danh mục từ vựng đã thiếu trong bộ từ điển NNKH của viện giáo dục tật học và bộ từ điển NNKH của Hà Nội và TPHCM đã có và lấy danh mục đã thiếu do lớp dạy NNKH trên truyền hinh đưa ra

·        Số từ vựng cần bổ sung lmỗi buổi là 20 từ. mỗi tháng là 80 từ, mỗi năm  cần là 960 từ và

các chủ đề cần bổ sung : y tế, chính trị, xã hội,thể thao, văn nghệ, các loại nghề nghiệp, địa lý, lịch sử, địa danh, di tích lịch sử, thị trường, kinh tế, thương mại, tài chính, bộ pháp luật. vvv

·        Tìm người giải thích từ vựng trong danh mục này

·        Liên hệ với các tổ chức người Điếc để chọn ra người có đủ trình độ văn hóa tốt: 48 người đại diện cho cộng đồng người điếc trên cả nước

·        Có người liên hệ tổ chức ở Mỹ để mua 48 bản quyền camfrog cá nhân và 1 bản quyển camfrog room

·        Có cách hình thức chuyển khoản tiền công bỗi dương cho mọi người tham gia bổ sủng là các loại thẻ rút tiền ATM và cách gửi tiền qua bưu điện cho người xa

·        Tìm các người vẽ hình kí hiệu, chụp ảnh và quay phim và thiết kế làm sách NNKH và làm phim chuyên NNKH

·        Tính mỗi hình kí hiệu là 20000 vnd và dựng phim là 10000 vnd Soạn làm sách cứ tính mỗi hình vẽ là 10000 vnd.

·        Dạy các từ vựng mới đã được bổ sung vào sinh hoạt của các tổ chức người Điếc trên cả nước và đưa cho các lớp học NNKH đã có

Tính rủi ro: Mất mạng intenet  thì bù vào tuần sau. Nếu có 60% tham gia thì sẽ tiếp diễn cộng viêc bổ sung NNKH.

Xem các tổ chức có khả năng tài trợ và có nhóm tình nguyện hỗ trợ về trình độ chuyên môn có tham gia dự án ?

 

 

 

 

Ngày 6-10-2011

 

Người lập báo cáo

 

Trần Ngọc Tuấn